DRIVER MÁY IN CANON

Trang Driver riêng dành cho khách hàng đang dùng máy in A3:

– Canon LBP 1810 – Canon LBP 1820

+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-1810 (Win XP/Vista/7 32bit) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-1810 (Win XP/Vista/7 64bit) Download


– Canon LBP 3600

+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3600 (Win XP/Vista/7 32bit) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3600 (Win XP/Vista/7 64bit) Download


– Canon LBP 3700 – Canon LBP 3800

+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3800 (Win XP/Vista/7 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3800 (Win XP/Vista/7 64bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3800 (Win 8/Win 10 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3800 (Win 8/Win 10 64bit ) Download


Canon LBP 3900 series (3910, 3920, 3930, 3950, 3970, 3980)

+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3900 series (Win XP/Vista/7 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3900 series (Win XP/Vista/7 64bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3900 series (Win 8/Win 10 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-3900 series (Win 8/Win 10 64bit ) Download


Canon 8600 series (8610, 8620, 8630)

+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-8600 series (Win XP/Vista/7 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-8600 series (Win XP/Vista/7 64bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-8600 series (Win 8/Win 10 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-8600 series (Win 8/Win 10 64bit ) Download

Canon 5600 series (5610, 5620, 5630)

+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-5600 series (Win XP/Vista/7 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-5600 series (Win XP/Vista/7 64bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-5600 series (Win 8/Win 10 32bit ) Download
+ Driver máy in laser A3 Canon LBP-5600 series (Win 8/Win 10 64bit ) Download